👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
everex  (EVX)
Everex (EVX)
$0,262949 2,3%
0,00158230 ETH 1,4%
577 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$5.670.948
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.017.967
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,256492 / $0,265602
Cung lưu thông
21.800.000 / 25.000.000
EVX
USD

Everex (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-20 0,00452462 LTC N/A
2020-01-19 0,00452851 LTC 0,00452462 LTC
2020-01-18 0,00438599 LTC 0,00452851 LTC
2020-01-17 0,00453164 LTC 0,00438599 LTC
2020-01-16 0,00448091 LTC 0,00453164 LTC
2020-01-15 0,00427786 LTC 0,00448091 LTC
2020-01-14 0,00509469 LTC 0,00427786 LTC
2020-01-13 0,00485952 LTC 0,00509469 LTC
2020-01-12 0,00506915 LTC 0,00485952 LTC
2020-01-11 0,00515900 LTC 0,00506915 LTC
2020-01-10 0,00527863 LTC 0,00515900 LTC
2020-01-09 0,00528301 LTC 0,00527863 LTC
2020-01-08 0,00533037 LTC 0,00528301 LTC
2020-01-07 0,00550836 LTC 0,00533037 LTC
2020-01-06 0,00582116 LTC 0,00550836 LTC
2020-01-05 0,00577786 LTC 0,00582116 LTC
2020-01-04 0,00589492 LTC 0,00577786 LTC
2020-01-03 0,00598766 LTC 0,00589492 LTC
2020-01-02 0,00564101 LTC 0,00598766 LTC
2020-01-01 0,00559763 LTC 0,00564101 LTC
2019-12-31 0,00558532 LTC 0,00559763 LTC
2019-12-30 0,00553236 LTC 0,00558532 LTC
2019-12-29 0,00542271 LTC 0,00553236 LTC
2019-12-28 0,00566675 LTC 0,00542271 LTC
2019-12-27 0,00563763 LTC 0,00566675 LTC
2019-12-26 0,00558283 LTC 0,00563763 LTC
2019-12-25 0,00574846 LTC 0,00558283 LTC
2019-12-24 0,00556742 LTC 0,00574846 LTC
2019-12-23 0,00585883 LTC 0,00556742 LTC
2019-12-22 0,00601333 LTC 0,00585883 LTC
2019-12-21 0,00607816 LTC 0,00601333 LTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android