👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
everex  (EVX)
Everex (EVX)
$0,260475 0,77%
0,00152451 ETH 0,35%
578 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$5.683.760
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.347.800
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,257266 / $0,266704
Cung lưu thông
21.800.000 / 25.000.000
EVX
USD

Everex (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-28 2,36 kr N/A
2020-01-27 2,32 kr 2,36 kr
2020-01-26 2,31 kr 2,32 kr
2020-01-25 2,35 kr 2,31 kr
2020-01-24 2,30 kr 2,35 kr
2020-01-23 2,49 kr 2,30 kr
2020-01-22 2,39 kr 2,49 kr
2020-01-21 2,35 kr 2,39 kr
2020-01-20 2,32 kr 2,35 kr
2020-01-19 2,41 kr 2,32 kr
2020-01-18 2,41 kr 2,41 kr
2020-01-17 2,32 kr 2,41 kr
2020-01-16 2,30 kr 2,32 kr
2020-01-15 2,23 kr 2,30 kr
2020-01-14 2,25 kr 2,23 kr
2020-01-13 2,20 kr 2,25 kr
2020-01-12 2,22 kr 2,20 kr
2020-01-11 2,25 kr 2,22 kr
2020-01-10 2,11 kr 2,25 kr
2020-01-09 2,12 kr 2,11 kr
2020-01-08 2,19 kr 2,12 kr
2020-01-07 2,21 kr 2,19 kr
2020-01-06 2,22 kr 2,21 kr
2020-01-05 2,18 kr 2,22 kr
2020-01-04 2,19 kr 2,18 kr
2020-01-03 2,08 kr 2,19 kr
2020-01-02 2,06 kr 2,08 kr
2020-01-01 2,04 kr 2,06 kr
2019-12-31 2,09 kr 2,04 kr
2019-12-30 2,10 kr 2,09 kr
2019-12-29 2,05 kr 2,10 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android