👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
everex  (EVX)
Everex (EVX)
$0,255093 -1,6%
0,00160095 ETH -0,62%
577 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$5.553.949
KL giao dịch trong 24 giờ
$943.133
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,253275 / $0,263614
Cung lưu thông
21.800.000 / 25.000.000
EVX
USD

Everex (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-25 7,79 NT$ N/A
2020-01-24 7,68 NT$ 7,79 NT$
2020-01-23 8,29 NT$ 7,68 NT$
2020-01-22 8,00 NT$ 8,29 NT$
2020-01-21 7,85 NT$ 8,00 NT$
2020-01-20 7,81 NT$ 7,85 NT$
2020-01-19 8,09 NT$ 7,81 NT$
2020-01-18 8,09 NT$ 8,09 NT$
2020-01-17 7,80 NT$ 8,09 NT$
2020-01-16 7,77 NT$ 7,80 NT$
2020-01-15 7,52 NT$ 7,77 NT$
2020-01-14 7,55 NT$ 7,52 NT$
2020-01-13 7,42 NT$ 7,55 NT$
2020-01-12 7,48 NT$ 7,42 NT$
2020-01-11 7,60 NT$ 7,48 NT$
2020-01-10 7,10 NT$ 7,60 NT$
2020-01-09 7,17 NT$ 7,10 NT$
2020-01-08 7,41 NT$ 7,17 NT$
2020-01-07 7,57 NT$ 7,41 NT$
2020-01-06 7,56 NT$ 7,57 NT$
2020-01-05 7,43 NT$ 7,56 NT$
2020-01-04 7,44 NT$ 7,43 NT$
2020-01-03 7,08 NT$ 7,44 NT$
2020-01-02 7,02 NT$ 7,08 NT$
2020-01-01 6,92 NT$ 7,02 NT$
2019-12-31 7,12 NT$ 6,92 NT$
2019-12-30 7,18 NT$ 7,12 NT$
2019-12-29 6,99 NT$ 7,18 NT$
2019-12-28 6,99 NT$ 6,99 NT$
2019-12-27 6,79 NT$ 6,99 NT$
2019-12-26 6,74 NT$ 6,79 NT$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android