Tiền ảo: 5936
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.939.528.614 $ 2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 49.293.643.849 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,50%
XRP 5,69%
everex  (EVX)
Everex (EVX)
$0,346559 4,0%
0,00197812 ETH 2,0%
550 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.568.637
KL giao dịch trong 24 giờ
$699.589
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,330415 / $0,350581
Circulating Supply
21.800.000 / 25.000.000
EVX
USD

Sàn giao dịch Everex

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00004204 BTC
0.24% 3.852 $ 31.906 $
207.490 $
601351,134 EVX
29,69% Gần đây
2
0 $
0,0019744 ETH
0.61% 678 $ 26.146 $
66.323 $
192061,834 EVX
9,49% Gần đây
3
0 $
10,52 THB
3.23% 4.522 $ 0 $
9.198 $
26501,505 EVX
1,31% Gần đây
4
0 $
0,0000422 BTC
1.18% 1.040 $ 6.107 $
159.552 $
460088,234 EVX
22,80% Gần đây
5
0 $
0,00004196 BTC
0.39% 4.896 $ 3.917 $
5.442 $
15787,200 EVX
0,78% Gần đây
6
0 $
0,343301 USD
0.91% 3.164 $ 3.269 $
2.561 $
7460,900 EVX
0,37% Gần đây
7
0 $
0,00198034 ETH
1.25% 299 $ 1.315 $
54.033 $
155659,230 EVX
7,72% Gần đây
8
0 $
0,00196089 ETH
0.47% 234 $ 101 $
2.396 $
6978,800 EVX
0,34% Gần đây
9
0 $
0,00004269 BTC
4.72% 86 $ 0 $
233 $
666,343 EVX
0,03% Gần đây
10
0 $
0,00004269 BTC
4.72% 86 $ 0 $
7 $
19,038 EVX
0,00% Gần đây
11
0 $
0,00196786 ETH
4.92% 0 $ 0 $
4 $
12,265 EVX
0,00% Gần đây
12
0 $
0,00196767 ETH
5.22% 0 $ 0 $
149 $
433,386 EVX
0,02% Gần đây
13
0 $
0,3464 USDT
4.62% 0 $ 0 $
12.760 $
36842,240 EVX
1,83% Gần đây
14
0 $
0,0020231266252474 ETH
60.53% 0 $ 0 $
891 $
2521,077 EVX
0,13% khoảng 1 giờ trước
15
0 $
0,00004226 BTC
- - -
130.582 $
376483,840 EVX
18,68% Gần đây -
16
0 $
0,00198304 ETH
- - -
48.226 $
139047,150 EVX
6,90% Gần đây -
17
0 $
0,38 USD
99.93% 0 $ 0 $
42 $
110,000 EVX
khoảng 9 giờ trước -
18
0 $
0,000038 BTC
99.84% 0 $ 0 $
15 $
50,000 EVX
khoảng 9 giờ trước -
19
0 $
0,00196 ETH
- - -
8 $
25,000 EVX
khoảng 9 giờ trước -
20
0 $
0,00004674 BTC
- - -
422 $
1095,735 EVX
khoảng 4 giờ trước -
21
0 $
0,425 EBASE
- - -
0 $
0,000 EVX
khoảng 4 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale