World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
everitoken  (EVT)
EveriToken (EVT)
¥0,01501280 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-10 06:29:10 UTC (khoảng 14 giờ trước)
21 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
¥4.493.669
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
299.322.605 / 1.000.000.000
EVT
CNY

EveriToken - Chinese Yuan Biểu đồ (EVT/CNY)

Tỷ lệ chuyển đổi từ EveriToken sang CNY cho ngày hôm nay là ¥0,01501280. Nó có nguồn cung lưu hành là 300 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ?

1h
24h
7d
14d
30d
1y
?
?
?
?
?
?

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android