everitoken  (EVT)
EveriToken (EVT)
$0,00200002 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-13 05:49:31 UTC (khoảng 11 giờ trước)
30 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$998.662
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
499.325.793 / 1.000.000.000
EVT
USD

EveriToken CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-13 0,00187592 Fr. N/A
2020-07-12 0,00244159 Fr. 0,00187592 Fr.
2020-07-11 0,00163812 Fr. 0,00244159 Fr.
2020-07-10 0,00394828 Fr. 0,00163812 Fr.
2020-07-09 0,00403719 Fr. 0,00394828 Fr.
2020-07-08 0,00461223 Fr. 0,00403719 Fr.
2020-07-07 0,00044931 Fr. 0,00461223 Fr.
2020-07-06 0,00131752 Fr. 0,00044931 Fr.
2020-07-05 0,00131752 Fr. 0,00131752 Fr.
2020-07-01 0,00133271 Fr. 0,00131752 Fr.
2020-06-30 0,00133271 Fr. 0,00133271 Fr.
2020-06-27 0,00137587 Fr. 0,00133271 Fr.
2020-06-26 0,00323208 Fr. 0,00137587 Fr.
2020-06-25 0,00323208 Fr. 0,00323208 Fr.
2020-06-23 0,00142234 Fr. 0,00323208 Fr.
2020-06-22 0,00153459 Fr. 0,00142234 Fr.
2020-06-21 0,00373001 Fr. 0,00153459 Fr.
2020-06-20 0,00152445 Fr. 0,00373001 Fr.
2020-06-19 0,00153003 Fr. 0,00152445 Fr.
2020-06-18 0,00217881 Fr. 0,00153003 Fr.
2020-06-17 0,00158778 Fr. 0,00217881 Fr.
2020-06-16 0,00132942 Fr. 0,00158778 Fr.
2020-06-15 0,00215149 Fr. 0,00132942 Fr.
2020-06-14 0,00215149 Fr. 0,00215149 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android