Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
everitoken  (EVT)
EveriToken (EVT)
$0,00234490
0,00000018 BTC
56 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.170.869
KL giao dịch trong 24 giờ
$4,69
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
N/A / N/A
Cung lưu thông
499.325.793 / 1.000.000.000
EVT
USD

EveriToken DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-23 278.759 DOT 0,11165411 DOT 0,00055827 DOT N/A
2020-10-22 181.448 DOT 1,515244 DOT 0,00055578 DOT 0,00055827 DOT
2020-10-21 278.023 DOT 0,83640205 DOT 0,00055760 DOT 0,00055578 DOT
2020-10-20 287.847 DOT 2,530698 DOT 0,00057516 DOT 0,00055760 DOT
2020-10-19 50.148 DOT 0,06180436 DOT 0,00030902 DOT 0,00057516 DOT
2020-10-18 50.694 DOT 19,421044 DOT 0,00010152 DOT 0,00030902 DOT
2020-10-17 150.561 DOT 0,30152793 DOT 0,00030153 DOT 0,00010152 DOT
2020-10-16 149.348 DOT 3,465496 DOT 0,00030135 DOT 0,00030153 DOT
2020-10-15 165.404 DOT 1,391105 DOT 0,00033122 DOT 0,00030135 DOT
2020-10-14 138.151 DOT 4,186841 DOT 0,00032456 DOT 0,00033122 DOT
2020-10-13 266.310 DOT 28,359219 DOT 0,00021101 DOT 0,00032456 DOT
2020-10-12 265.844 DOT 0,05324051 DOT 0,00053241 DOT 0,00021101 DOT
2020-10-11 261.093 DOT 3,931734 DOT 0,00052423 DOT 0,00053241 DOT
2020-10-10 261.093 DOT 3,931734 DOT 0,00052423 DOT 0,00052423 DOT
2020-10-08 199.205 DOT 0,19917149 DOT 0,00039834 DOT 0,00052423 DOT
2020-10-07 195.016 DOT 6,620929 DOT 0,00040870 DOT 0,00039834 DOT
2020-10-06 267.883 DOT 2,312050 DOT 0,00053769 DOT 0,00040870 DOT
2020-10-05 278.902 DOT 0,05607926 DOT 0,00056079 DOT 0,00053769 DOT
2020-10-04 109.186 DOT 0,04625183 DOT 0,00046252 DOT 0,00056079 DOT
2020-10-03 109.186 DOT 0,04625183 DOT 0,00046252 DOT 0,00046252 DOT
2020-09-30 110.938 DOT 1,741958 DOT 0,00021867 DOT 0,00046252 DOT
2020-09-29 110.938 DOT 1,741958 DOT 0,00021867 DOT 0,00021867 DOT
2020-09-28 235.716 DOT 0,38015673 DOT 0,00023825 DOT 0,00021867 DOT
2020-09-27 236.654 DOT 1,746651 DOT 0,00047207 DOT 0,00023825 DOT
2020-09-26 236.654 DOT 1,746651 DOT 0,00047207 DOT 0,00047207 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android