🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
everitoken  (EVT)
EveriToken (EVT)
$0,00130032 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-11-24 10:06:53 UTC (khoảng 14 giờ trước)
57 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$649.283
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
499.325.793 / 1.000.000.000
EVT
USD

EveriToken LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-24 6.705 LTC 0,00691498 LTC 0,00000114 LTC N/A
2020-11-22 6.705 LTC 0,01074188 LTC 0,00001343 LTC 0,00000114 LTC
2020-11-21 3.148 LTC 0,01341218 LTC 0,00001341 LTC 0,00001343 LTC
2020-11-20 1.362 LTC 0,07815481 LTC 0,00001563 LTC 0,00001341 LTC
2020-11-19 2.704 LTC 0,00600061 LTC 0,00000273 LTC 0,00001563 LTC
2020-11-18 13.289 LTC 0,26879098 LTC 0,00002661 LTC 0,00000273 LTC
2020-11-17 10.823 LTC 0,00650247 LTC 0,00002167 LTC 0,00002661 LTC
2020-11-16 3.924 LTC 0,00007859 LTC 0,00000786 LTC 0,00002167 LTC
2020-11-15 8.000 LTC 0,00480648 LTC 0,00001602 LTC 0,00000786 LTC
2020-11-14 7.793 LTC 0,73667229 LTC 0,00001561 LTC 0,00001602 LTC
2020-11-13 7.793 LTC 0,73667229 LTC 0,00001561 LTC 0,00001561 LTC
2020-11-12 16.499 LTC 0,01491213 LTC 0,00000504 LTC 0,00001561 LTC
2020-11-11 16.963 LTC 0,00692704 LTC 0,00003365 LTC 0,00000504 LTC
2020-11-10 8.031 LTC 1,788471 LTC 0,00001673 LTC 0,00003365 LTC
2020-11-09 4.054 LTC 0,10472542 LTC 0,00000488 LTC 0,00001673 LTC
2020-11-08 12.842 LTC 0,76273950 LTC 0,00002586 LTC 0,00000488 LTC
2020-11-07 12.580 LTC 0,22335574 LTC 0,00002482 LTC 0,00002586 LTC
2020-11-06 3.581 LTC 0,02014037 LTC 0,00002008 LTC 0,00002482 LTC
2020-11-05 13.230 LTC 0,01580497 LTC 0,00002634 LTC 0,00002008 LTC
2020-11-04 13.741 LTC 0,03850493 LTC 0,00002750 LTC 0,00002634 LTC
2020-11-03 14.525 LTC 0,00286695 LTC 0,00002867 LTC 0,00002750 LTC
2020-11-02 14.550 LTC 0,02971654 LTC 0,00003302 LTC 0,00002867 LTC
2020-11-01 14.550 LTC 0,02971654 LTC 0,00003302 LTC 0,00003302 LTC
2020-10-31 14.550 LTC 0,00291397 LTC 0,00002914 LTC 0,00003302 LTC
2020-10-30 14.416 LTC 0,54856404 LTC 0,00002887 LTC 0,00002914 LTC
2020-10-29 14.408 LTC 1,812028 LTC 0,00002885 LTC 0,00002887 LTC
2020-10-28 21.138 LTC 1,343621 LTC 0,00002731 LTC 0,00002885 LTC
2020-10-27 21.138 LTC 1,343621 LTC 0,00002731 LTC 0,00002731 LTC
2020-10-26 11.537 LTC 0,00720978 LTC 0,00000681 LTC 0,00002731 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android