Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
everitoken  (EVT)
EveriToken (EVT)
$0,00039988 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-25 23:36:09 UTC (1 ngày trước)
56 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$199.668
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
499.325.793 / 1.000.000.000
EVT
USD

EveriToken PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-26 33.170.925 ₱ 20,52 ₱ 0,01939055 ₱ N/A
2020-10-25 57.285.294 ₱ 227,00 ₱ 0,113502 ₱ 0,01939055 ₱
2020-10-24 57.285.294 ₱ 227,00 ₱ 0,113502 ₱ 0,113502 ₱
2020-10-23 57.285.294 ₱ 22,95 ₱ 0,114725 ₱ 0,113502 ₱
2020-10-22 36.456.220 ₱ 304,05 ₱ 0,111524 ₱ 0,114725 ₱
2020-10-21 53.782.654 ₱ 161,28 ₱ 0,107522 ₱ 0,111524 ₱
2020-10-20 56.495.185 ₱ 494,08 ₱ 0,112290 ₱ 0,107522 ₱
2020-10-19 9.736.550 ₱ 12,27 ₱ 0,061371 ₱ 0,112290 ₱
2020-10-18 9.730.959 ₱ 3.722,14 ₱ 0,01945670 ₱ 0,061371 ₱
2020-10-17 28.830.528 ₱ 57,74 ₱ 0,057739 ₱ 0,01945670 ₱
2020-10-16 29.845.530 ₱ 692,33 ₱ 0,060202 ₱ 0,057739 ₱
2020-10-15 33.585.237 ₱ 282,42 ₱ 0,067244 ₱ 0,060202 ₱
2020-10-14 28.191.368 ₱ 867,79 ₱ 0,067270 ₱ 0,067244 ₱
2020-10-13 55.658.068 ₱ 6.036,30 ₱ 0,04491293 ₱ 0,067270 ₱
2020-10-12 54.376.190 ₱ 10,89 ₱ 0,108899 ₱ 0,04491293 ₱
2020-10-11 54.549.758 ₱ 821,48 ₱ 0,109530 ₱ 0,108899 ₱
2020-10-10 54.549.758 ₱ 821,48 ₱ 0,109530 ₱ 0,109530 ₱
2020-10-08 36.554.732 ₱ 36,82 ₱ 0,073635 ₱ 0,109530 ₱
2020-10-07 37.355.277 ₱ 1.194,43 ₱ 0,073730 ₱ 0,073635 ₱
2020-10-06 54.405.839 ₱ 469,97 ₱ 0,109295 ₱ 0,073730 ₱
2020-10-05 55.232.073 ₱ 11,11 ₱ 0,111053 ₱ 0,109295 ₱
2020-10-04 24.147.936 ₱ 9,20 ₱ 0,092030 ₱ 0,111053 ₱
2020-10-03 24.147.936 ₱ 9,20 ₱ 0,092030 ₱ 0,092030 ₱
2020-09-30 24.127.462 ₱ 385,26 ₱ 0,04836108 ₱ 0,092030 ₱
2020-09-29 24.127.462 ₱ 385,26 ₱ 0,04836108 ₱ 0,04836108 ₱
2020-09-28 49.537.484 ₱ 77,34 ₱ 0,04847180 ₱ 0,04836108 ₱
2020-09-27 49.501.256 ₱ 367,07 ₱ 0,099209 ₱ 0,04847180 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android