👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
evos  (EVOS)
EVOS (EVOS)
$0,00061166 -11%
0,00000007 BTC -12%
77 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$9,18
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00060265 / $0,00069884
Cung lưu thông
? / 20.000.000
EVOS
USD

EVOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-22 0,210129 Ft N/A
2020-01-21 0,183810 Ft 0,210129 Ft
2020-01-20 0,209441 Ft 0,183810 Ft
2020-01-19 0,243675 Ft 0,209441 Ft
2020-01-18 0,243527 Ft 0,243675 Ft
2020-01-17 0,209522 Ft 0,243527 Ft
2020-01-16 0,210575 Ft 0,209522 Ft
2020-01-15 0,264164 Ft 0,210575 Ft
2020-01-14 0,242943 Ft 0,264164 Ft
2020-01-13 0,244858 Ft 0,242943 Ft
2020-01-12 0,264608 Ft 0,244858 Ft
2020-01-11 0,242868 Ft 0,264608 Ft
2020-01-10 0,234197 Ft 0,242868 Ft
2020-01-09 0,262823 Ft 0,234197 Ft
2020-01-08 0,263055 Ft 0,262823 Ft
2020-01-07 0,249873 Ft 0,263055 Ft
2020-01-06 0,282014 Ft 0,249873 Ft
2020-01-05 0,304213 Ft 0,282014 Ft
2020-01-04 0,259881 Ft 0,304213 Ft
2020-01-03 0,246161 Ft 0,259881 Ft
2020-01-02 0,233161 Ft 0,246161 Ft
2020-01-01 0,233358 Ft 0,233161 Ft
2019-12-31 0,256683 Ft 0,233358 Ft
2019-12-30 0,240657 Ft 0,256683 Ft
2019-12-29 0,281200 Ft 0,240657 Ft
2019-12-28 0,299598 Ft 0,281200 Ft
2019-12-27 0,236769 Ft 0,299598 Ft
2019-12-26 0,215598 Ft 0,236769 Ft
2019-12-25 0,239209 Ft 0,215598 Ft
2019-12-24 0,241017 Ft 0,239209 Ft
2019-12-23 0,290782 Ft 0,241017 Ft
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android