👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
evos  (EVOS)
EVOS (EVOS)
$0,00069679 0,67%
0,00000008 BTC 0,0%
77 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$13,04
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00060265 / $0,00069884
Cung lưu thông
? / 20.000.000
EVOS
USD

EVOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-22 173,17 Bs.F N/A
2020-01-21 151,48 Bs.F 173,17 Bs.F
2020-01-20 171,67 Bs.F 151,48 Bs.F
2020-01-19 199,67 Bs.F 171,67 Bs.F
2020-01-18 199,55 Bs.F 199,67 Bs.F
2020-01-17 173,22 Bs.F 199,55 Bs.F
2020-01-16 175,23 Bs.F 173,22 Bs.F
2020-01-15 219,62 Bs.F 175,23 Bs.F
2020-01-14 201,44 Bs.F 219,62 Bs.F
2020-01-13 202,61 Bs.F 201,44 Bs.F
2020-01-12 218,97 Bs.F 202,61 Bs.F
2020-01-11 200,89 Bs.F 218,97 Bs.F
2020-01-10 194,28 Bs.F 200,89 Bs.F
2020-01-09 219,20 Bs.F 194,28 Bs.F
2020-01-08 219,63 Bs.F 219,20 Bs.F
2020-01-07 210,82 Bs.F 219,63 Bs.F
2020-01-06 237,24 Bs.F 210,82 Bs.F
2020-01-05 255,80 Bs.F 237,24 Bs.F
2020-01-04 218,53 Bs.F 255,80 Bs.F
2020-01-03 207,72 Bs.F 218,53 Bs.F
2020-01-02 196,41 Bs.F 207,72 Bs.F
2020-01-01 196,38 Bs.F 196,41 Bs.F
2019-12-31 215,85 Bs.F 196,38 Bs.F
2019-12-30 201,90 Bs.F 215,85 Bs.F
2019-12-29 236,32 Bs.F 201,90 Bs.F
2019-12-28 251,78 Bs.F 236,32 Bs.F
2019-12-27 197,02 Bs.F 251,78 Bs.F
2019-12-26 179,00 Bs.F 197,02 Bs.F
2019-12-25 198,24 Bs.F 179,00 Bs.F
2019-12-24 200,43 Bs.F 198,24 Bs.F
2019-12-23 242,16 Bs.F 200,43 Bs.F
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android