🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
exclusivecoin  (EXCL)
ExclusiveCoin (EXCL)
$0,07907101 -5.6%
0,00000248 BTC -1.2%
561 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$462.694
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.226,71
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,07834673 / $0,09173459
Cung lưu thông
5.851.627 / ?
EXCL
USD

ExclusiveCoin HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-26 3.958.104 HK$ 26.646 HK$ 0,661791 HK$ N/A
2021-01-25 3.749.615 HK$ 8.783,95 HK$ 0,640782 HK$ 0,661791 HK$
2021-01-24 3.908.213 HK$ 5.392,98 HK$ 0,669913 HK$ 0,640782 HK$
2021-01-23 4.351.126 HK$ 18.957,40 HK$ 0,730275 HK$ 0,669913 HK$
2021-01-22 3.559.450 HK$ 44.193 HK$ 0,608284 HK$ 0,730275 HK$
2021-01-21 3.842.083 HK$ 3.633,63 HK$ 0,656584 HK$ 0,608284 HK$
2021-01-20 4.199.607 HK$ 5.542,78 HK$ 0,717682 HK$ 0,656584 HK$
2021-01-19 4.095.177 HK$ 9.193,13 HK$ 0,702911 HK$ 0,717682 HK$
2021-01-18 3.674.686 HK$ 31.238 HK$ 0,776130 HK$ 0,702911 HK$
2021-01-17 4.025.354 HK$ 10.994,63 HK$ 0,690511 HK$ 0,776130 HK$
2021-01-16 3.720.888 HK$ 26.074 HK$ 0,642961 HK$ 0,690511 HK$
2021-01-15 4.299.724 HK$ 12.664,99 HK$ 0,734791 HK$ 0,642961 HK$
2021-01-14 4.124.928 HK$ 5.060,29 HK$ 0,700617 HK$ 0,734791 HK$
2021-01-13 3.598.758 HK$ 12.973,16 HK$ 0,650766 HK$ 0,700617 HK$
2021-01-12 4.183.895 HK$ 15.830,28 HK$ 0,720015 HK$ 0,650766 HK$
2021-01-11 4.394.672 HK$ 768.689 HK$ 0,832306 HK$ 0,720015 HK$
2021-01-10 5.002.612 HK$ 20.420 HK$ 0,854556 HK$ 0,832306 HK$
2021-01-09 5.380.966 HK$ 46.424 HK$ 0,773836 HK$ 0,854556 HK$
2021-01-08 4.755.221 HK$ 67.238 HK$ 0,812709 HK$ 0,773836 HK$
2021-01-07 3.973.500 HK$ 23.727 HK$ 0,689306 HK$ 0,812709 HK$
2021-01-06 4.160.045 HK$ 52.559 HK$ 0,711127 HK$ 0,689306 HK$
2021-01-05 3.832.746 HK$ 46.369 HK$ 0,638007 HK$ 0,711127 HK$
2021-01-04 4.462.104 HK$ 8.407,36 HK$ 0,767892 HK$ 0,638007 HK$
2021-01-03 4.558.693 HK$ 60.115 HK$ 0,781436 HK$ 0,767892 HK$
2021-01-02 4.123.637 HK$ 19.983,85 HK$ 0,700503 HK$ 0,781436 HK$
2021-01-01 4.239.890 HK$ 2.221,33 HK$ 0,724566 HK$ 0,700503 HK$
2020-12-31 4.324.451 HK$ 13.228,49 HK$ 0,739017 HK$ 0,724566 HK$
2020-12-30 4.350.457 HK$ 25.032 HK$ 0,743461 HK$ 0,739017 HK$
2020-12-29 4.540.179 HK$ 131.757 HK$ 0,775883 HK$ 0,743461 HK$
2020-12-28 4.150.424 HK$ 723.257 HK$ 0,704184 HK$ 0,775883 HK$
2020-12-27 3.779.546 HK$ 13.759,10 HK$ 0,643609 HK$ 0,704184 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android