exclusivecoin  (EXCL)
ExclusiveCoin (EXCL)
$0,147658 28.5%
0,00001301 BTC 33.7%
516 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$864.042
KL giao dịch trong 24 giờ
$53.800
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,108845 / $0,151974
Cung lưu thông
5.851.627 / ?
EXCL
USD

ExclusiveCoin TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-11 3,38 NT$ N/A
2020-08-10 3,43 NT$ 3,38 NT$
2020-08-09 3,51 NT$ 3,43 NT$
2020-08-08 3,29 NT$ 3,51 NT$
2020-08-07 3,79 NT$ 3,29 NT$
2020-08-06 3,65 NT$ 3,79 NT$
2020-08-05 5,27 NT$ 3,65 NT$
2020-08-04 4,16 NT$ 5,27 NT$
2020-08-03 2,42 NT$ 4,16 NT$
2020-08-02 2,69 NT$ 2,42 NT$
2020-08-01 3,25 NT$ 2,69 NT$
2020-07-31 1,63 NT$ 3,25 NT$
2020-07-30 1,78 NT$ 1,63 NT$
2020-07-29 1,81 NT$ 1,78 NT$
2020-07-28 1,70 NT$ 1,81 NT$
2020-07-27 1,58 NT$ 1,70 NT$
2020-07-26 1,68 NT$ 1,58 NT$
2020-07-25 1,59 NT$ 1,68 NT$
2020-07-24 1,64 NT$ 1,59 NT$
2020-07-23 1,63 NT$ 1,64 NT$
2020-07-22 1,60 NT$ 1,63 NT$
2020-07-21 1,45 NT$ 1,60 NT$
2020-07-20 1,47 NT$ 1,45 NT$
2020-07-19 1,42 NT$ 1,47 NT$
2020-07-18 1,48 NT$ 1,42 NT$
2020-07-17 1,50 NT$ 1,48 NT$
2020-07-16 1,36 NT$ 1,50 NT$
2020-07-15 1,33 NT$ 1,36 NT$
2020-07-14 1,36 NT$ 1,33 NT$
2020-07-13 1,45 NT$ 1,36 NT$
2020-07-12 1,45 NT$ 1,45 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android