Rank #N/A
728 người thích điều này
exclusivecoin  (EXCL)
ExclusiveCoin (EXCL)
$0,171596 4.0%
0,00000361 BTC 5.2%
728 người thích điều này
$0,162310
24H Range
$0,189732
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $5.003,80
Cung lưu thông ?
Total Supply ?
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

ExclusiveCoin XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-18 0,000000000000 XRP 3.235 XRP 0,17043599 XRP N/A
2021-09-17 931.128 XRP 2.132 XRP 0,15059877 XRP 0,17043599 XRP
2021-09-16 892.625 XRP 5.679 XRP 0,15568646 XRP 0,15059877 XRP
2021-09-15 844.781 XRP 444,696 XRP 0,14375993 XRP 0,15568646 XRP
2021-09-14 821.966 XRP 1.851 XRP 0,13397259 XRP 0,14375993 XRP
2021-09-13 827.932 XRP 2.383 XRP 0,14331056 XRP 0,13397259 XRP
2021-09-12 833.022 XRP 3.559 XRP 0,14181240 XRP 0,14331056 XRP
2021-09-11 914.147 XRP 2.305 XRP 0,15446720 XRP 0,14181240 XRP
2021-09-10 944.567 XRP 530,548 XRP 0,16141958 XRP 0,15446720 XRP
2021-09-09 922.734 XRP 6.618 XRP 0,15803631 XRP 0,16141958 XRP
2021-09-08 885.160 XRP 9.640 XRP 0,15190562 XRP 0,15803631 XRP
2021-09-07 765.111 XRP 1.935 XRP 0,12400273 XRP 0,15190562 XRP
2021-09-06 744.139 XRP 1.108 XRP 0,12821380 XRP 0,12400273 XRP
2021-09-05 780.218 XRP 5.190 XRP 0,13333348 XRP 0,12821380 XRP
2021-09-04 796.723 XRP 1.142 XRP 0,12866138 XRP 0,13333348 XRP
2021-09-03 819.734 XRP 2.579 XRP 0,13942364 XRP 0,12866138 XRP
2021-09-02 802.787 XRP 1.246 XRP 0,13719032 XRP 0,13942364 XRP
2021-09-01 826.384 XRP 714,410 XRP 0,14270233 XRP 0,13719032 XRP
2021-08-31 842.067 XRP 892,349 XRP 0,14889366 XRP 0,14270233 XRP
2021-08-30 876.439 XRP 1.435 XRP 0,14977697 XRP 0,14889366 XRP
2021-08-29 852.117 XRP 830,008 XRP 0,14555431 XRP 0,14977697 XRP
2021-08-28 825.473 XRP 5.171 XRP 0,13990290 XRP 0,14555431 XRP
2021-08-27 830.517 XRP 1.699 XRP 0,14192923 XRP 0,13990290 XRP
2021-08-26 777.773 XRP 789,513 XRP 0,13291574 XRP 0,14192923 XRP
2021-08-25 768.349 XRP 2.952 XRP 0,13028330 XRP 0,13291574 XRP
2021-08-24 789.787 XRP 1.737 XRP 0,13519002 XRP 0,13028330 XRP
2021-08-23 731.670 XRP 5.679 XRP 0,12492707 XRP 0,13519002 XRP
2021-08-22 766.319 XRP 4.405 XRP 0,13095829 XRP 0,12492707 XRP
2021-08-21 820.986 XRP 11.189 XRP 0,13250482 XRP 0,13095829 XRP
2021-08-20 875.971 XRP 931,204 XRP 0,14907408 XRP 0,13250482 XRP
2021-08-19 847.745 XRP 15.973 XRP 0,15370033 XRP 0,14907408 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android