🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
exclusivecoin  (EXCL)
ExclusiveCoin (EXCL)
XDR0,05561036 3.9%
0,00000413 BTC 2.7%
546 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
XDR325.411
KL giao dịch trong 24 giờ
XDR2.829,57
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XDR0,05140100 / XDR0,05598570
Cung lưu thông
5.851.627 / ?
EXCL
XDR

ExclusiveCoin - IMF Special Drawing Rights Biểu đồ (EXCL/XDR)

Tỷ lệ chuyển đổi từ ExclusiveCoin sang XDR cho ngày hôm nay là XDR0,05561036. Nó có nguồn cung lưu hành là 6 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XDR2.829,57

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0.1%
3.9%
31.8%
20.8%
33.5%
31.2%

We're indexing our data. Come back later!

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android