👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
exosis  (EXO)
Exosis (EXO)
$0,137540 -1.4%
0,00001573 BTC -0.2%
83 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$70.397
KL giao dịch trong 24 giờ
$16.744,25
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,135015 / $0,140156
Cung lưu thông
510.784 / 21.000.000
EXO
USD

Exosis (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-29 1,32 kr N/A
2020-02-28 1,32 kr 1,32 kr
2020-02-27 1,34 kr 1,32 kr
2020-02-26 1,48 kr 1,34 kr
2020-02-25 1,46 kr 1,48 kr
2020-02-24 1,55 kr 1,46 kr
2020-02-23 1,49 kr 1,55 kr
2020-02-22 1,51 kr 1,49 kr
2020-02-21 1,51 kr 1,51 kr
2020-02-20 1,53 kr 1,51 kr
2020-02-19 1,62 kr 1,53 kr
2020-02-18 1,61 kr 1,62 kr
2020-02-17 1,64 kr 1,61 kr
2020-02-16 1,73 kr 1,64 kr
2020-02-15 1,69 kr 1,73 kr
2020-02-14 1,78 kr 1,69 kr
2020-02-13 1,90 kr 1,78 kr
2020-02-12 1,81 kr 1,90 kr
2020-02-11 1,76 kr 1,81 kr
2020-02-10 1,82 kr 1,76 kr
2020-02-09 1,62 kr 1,82 kr
2020-02-08 1,64 kr 1,62 kr
2020-02-07 1,56 kr 1,64 kr
2020-02-06 1,47 kr 1,56 kr
2020-02-05 1,48 kr 1,47 kr
2020-02-04 1,57 kr 1,48 kr
2020-02-03 1,60 kr 1,57 kr
2020-02-02 1,64 kr 1,60 kr
2020-02-01 1,59 kr 1,64 kr
2020-01-31 1,55 kr 1,59 kr
2020-01-30 1,59 kr 1,55 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android