🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
facite  (FIT)
Facite (FIT)
$0,00108731 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-09 01:15:17 UTC (11 ngày trước)
20 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 5.000.000.000
FIT
USD

Facite XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-10 0,00000000 XAG 36,78 XAG 0,00004272 XAG N/A
2021-04-09 0,00000000 XAG 36,78 XAG 0,00004272 XAG 0,00004272 XAG
2021-04-05 0,00000000 XAG 31,22 XAG 0,00004203 XAG 0,00004272 XAG
2021-04-04 0,00000000 XAG 109,43 XAG 0,00004266 XAG 0,00004203 XAG
2021-04-03 0,00000000 XAG 111,43 XAG 0,00004291 XAG 0,00004266 XAG
2021-04-02 0,00000000 XAG 191,39 XAG 0,00004073 XAG 0,00004291 XAG
2021-04-01 0,00000000 XAG 6,73 XAG 0,00001476 XAG 0,00004073 XAG
2021-03-31 0,00000000 XAG 6,73 XAG 0,00001476 XAG 0,00001476 XAG
2021-03-24 0,00000000 XAG 0,00136004 XAG 0,00000680 XAG 0,00001476 XAG
2021-03-23 0,00000000 XAG 0,695945 XAG 0,00000696 XAG 0,00000680 XAG
2021-03-22 0,00000000 XAG 0,695945 XAG 0,00000696 XAG 0,00000696 XAG
2021-03-21 0,00000000 XAG 0,00283451 XAG 0,00000702 XAG 0,00000696 XAG
2021-03-20 0,00000000 XAG 3,33 XAG 0,00000690 XAG 0,00000702 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android