🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
fairgame  (FAIR)
FairGame (FAIR)
$0,00578435 4.0%
0,00000029 BTC -2.5%
0,00000918 ETH -3.4%
124 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.058.593
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.751.477
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00556008 / $0,00582254
Cung lưu thông
701.650.344 / 1.200.000.000
FAIR
USD

FairGame BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-12-01 12.509 BCH 13.686 BCH 0,00001785 BCH N/A
2020-11-30 13.627 BCH 5.706 BCH 0,00001944 BCH 0,00001785 BCH
2020-11-29 13.985 BCH 21.134 BCH 0,00002006 BCH 0,00001944 BCH
2020-11-28 15.010 BCH 25.283 BCH 0,00002148 BCH 0,00002006 BCH
2020-11-27 13.270 BCH 20.129 BCH 0,00001885 BCH 0,00002148 BCH
2020-11-26 13.989 BCH 20.253 BCH 0,00001990 BCH 0,00001885 BCH
2020-11-25 13.345 BCH 16.481 BCH 0,00001927 BCH 0,00001990 BCH
2020-11-24 15.293 BCH 26.704 BCH 0,00002169 BCH 0,00001927 BCH
2020-11-23 16.988 BCH 20.039 BCH 0,00002445 BCH 0,00002169 BCH
2020-11-22 13.067 BCH 14.189 BCH 0,00001857 BCH 0,00002445 BCH
2020-11-21 15.099 BCH 11.472 BCH 0,00002157 BCH 0,00001857 BCH
2020-11-20 16.184 BCH 11.305 BCH 0,00002309 BCH 0,00002157 BCH
2020-11-19 15.587 BCH 121.622 BCH 0,00002227 BCH 0,00002309 BCH
2020-11-18 15.589 BCH 55.560 BCH 0,00002220 BCH 0,00002227 BCH
2020-11-17 15.823 BCH 6.540 BCH 0,00002259 BCH 0,00002220 BCH
2020-11-16 16.315 BCH 47.161 BCH 0,00002326 BCH 0,00002259 BCH
2020-11-15 15.850 BCH 161.779 BCH 0,00002259 BCH 0,00002326 BCH
2020-11-14 15.633 BCH 161.485 BCH 0,00002219 BCH 0,00002259 BCH
2020-11-13 15.484 BCH 53.598 BCH 0,00002214 BCH 0,00002219 BCH
2020-11-12 15.009 BCH 28.992 BCH 0,00002136 BCH 0,00002214 BCH
2020-11-11 14.743 BCH 122.488 BCH 0,00002102 BCH 0,00002136 BCH
2020-11-10 14.447 BCH 184.162 BCH 0,00002080 BCH 0,00002102 BCH
2020-11-09 14.246 BCH 44.440 BCH 0,00002044 BCH 0,00002080 BCH
2020-11-08 14.614 BCH 95.910 BCH 0,00002100 BCH 0,00002044 BCH
2020-11-07 14.971 BCH 45.112 BCH 0,00002149 BCH 0,00002100 BCH
2020-11-06 15.274 BCH 10.660 BCH 0,00002176 BCH 0,00002149 BCH
2020-11-05 15.699 BCH 75.495 BCH 0,00002233 BCH 0,00002176 BCH
2020-11-04 15.832 BCH 45.497 BCH 0,00002226 BCH 0,00002233 BCH
2020-11-03 14.984 BCH 38.312 BCH 0,00002136 BCH 0,00002226 BCH
2020-11-02 14.533 BCH 38.182 BCH 0,00002089 BCH 0,00002136 BCH
2020-11-01 15.049 BCH 107.658 BCH 0,00002155 BCH 0,00002089 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android