🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
fanstime  (FTI)
FansTime (FTI)
$0,00011385 -3.5%
0,00000000 BTC 3.5%
0,00000009 ETH 6.0%
107 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$722.933
KL giao dịch trong 24 giờ
$296.165
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00010877 / $0,00011803
Cung lưu thông
6.350.000.000 / 10.000.000.000
FTI
USD

FansTime XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-27 516.770 XDR 178.648 XDR 0,00008129 XDR N/A
2021-01-26 520.484 XDR 182.313 XDR 0,00008109 XDR 0,00008129 XDR
2021-01-25 535.790 XDR 167.508 XDR 0,00008455 XDR 0,00008109 XDR
2021-01-24 528.789 XDR 151.132 XDR 0,00008320 XDR 0,00008455 XDR
2021-01-23 543.826 XDR 220.460 XDR 0,00008577 XDR 0,00008320 XDR
2021-01-22 534.264 XDR 224.716 XDR 0,00008329 XDR 0,00008577 XDR
2021-01-21 550.144 XDR 211.900 XDR 0,00008716 XDR 0,00008329 XDR
2021-01-20 551.686 XDR 789.820 XDR 0,00008612 XDR 0,00008716 XDR
2021-01-19 549.731 XDR 312.780 XDR 0,00008649 XDR 0,00008612 XDR
2021-01-18 557.443 XDR 454.768 XDR 0,00008706 XDR 0,00008649 XDR
2021-01-17 517.758 XDR 158.175 XDR 0,00008131 XDR 0,00008706 XDR
2021-01-16 531.397 XDR 198.119 XDR 0,00008329 XDR 0,00008131 XDR
2021-01-15 527.823 XDR 177.808 XDR 0,00008314 XDR 0,00008329 XDR
2021-01-14 547.585 XDR 187.612 XDR 0,00008640 XDR 0,00008314 XDR
2021-01-13 501.923 XDR 164.013 XDR 0,00007927 XDR 0,00008640 XDR
2021-01-12 533.177 XDR 243.584 XDR 0,00008373 XDR 0,00007927 XDR
2021-01-11 567.094 XDR 234.540 XDR 0,00008895 XDR 0,00008373 XDR
2021-01-10 572.851 XDR 328.415 XDR 0,00008991 XDR 0,00008895 XDR
2021-01-09 588.309 XDR 410.439 XDR 0,00009277 XDR 0,00008991 XDR
2021-01-08 543.897 XDR 241.060 XDR 0,00008673 XDR 0,00009277 XDR
2021-01-07 516.788 XDR 214.954 XDR 0,00008119 XDR 0,00008673 XDR
2021-01-06 511.827 XDR 199.023 XDR 0,00008084 XDR 0,00008119 XDR
2021-01-05 472.950 XDR 206.920 XDR 0,00007420 XDR 0,00008084 XDR
2021-01-04 494.173 XDR 171.069 XDR 0,00007750 XDR 0,00007420 XDR
2021-01-03 481.538 XDR 195.802 XDR 0,00007618 XDR 0,00007750 XDR
2021-01-02 490.220 XDR 133.686 XDR 0,00007727 XDR 0,00007618 XDR
2021-01-01 473.833 XDR 138.300 XDR 0,00007475 XDR 0,00007727 XDR
2020-12-31 471.317 XDR 233.203 XDR 0,00007468 XDR 0,00007475 XDR
2020-12-30 483.880 XDR 153.807 XDR 0,00007583 XDR 0,00007468 XDR
2020-12-29 520.253 XDR 202.300 XDR 0,00008215 XDR 0,00007583 XDR
2020-12-28 491.533 XDR 154.735 XDR 0,00007676 XDR 0,00008215 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android