fetch.ai  (FET)
Fetch.ai (FET)
$0,09402978 16.3%
0,00023656 ETH 16.3%
1.856 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$60.505.902
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.193.199
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,08083414 / $0,09448450
Cung lưu thông
643.475.933 / 1.152.997.575
FET
USD

Fetch.ai RUB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-06 6,33 ₽ N/A
2020-08-05 5,64 ₽ 6,33 ₽
2020-08-04 5,26 ₽ 5,64 ₽
2020-08-03 5,31 ₽ 5,26 ₽
2020-08-02 5,62 ₽ 5,31 ₽
2020-08-01 5,52 ₽ 5,62 ₽
2020-07-31 5,59 ₽ 5,52 ₽
2020-07-30 4,98 ₽ 5,59 ₽
2020-07-29 5,27 ₽ 4,98 ₽
2020-07-28 4,48 ₽ 5,27 ₽
2020-07-27 3,80 ₽ 4,48 ₽
2020-07-26 3,60 ₽ 3,80 ₽
2020-07-25 3,54 ₽ 3,60 ₽
2020-07-24 3,79 ₽ 3,54 ₽
2020-07-23 3,92 ₽ 3,79 ₽
2020-07-22 3,98 ₽ 3,92 ₽
2020-07-21 3,98 ₽ 3,98 ₽
2020-07-20 3,89 ₽ 3,98 ₽
2020-07-19 3,91 ₽ 3,89 ₽
2020-07-18 3,65 ₽ 3,91 ₽
2020-07-17 3,72 ₽ 3,65 ₽
2020-07-16 3,45 ₽ 3,72 ₽
2020-07-15 3,27 ₽ 3,45 ₽
2020-07-14 3,33 ₽ 3,27 ₽
2020-07-13 3,03 ₽ 3,33 ₽
2020-07-12 2,70 ₽ 3,03 ₽
2020-07-11 2,47 ₽ 2,70 ₽
2020-07-10 2,50 ₽ 2,47 ₽
2020-07-09 2,60 ₽ 2,50 ₽
2020-07-08 2,27 ₽ 2,60 ₽
2020-07-07 2,24 ₽ 2,27 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android