Tiền ảo: 5505
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 268.116.815.340 $ 3,2%
Lưu lượng 24 giờ: 53.335.023.548 $
Ưu thế:
BTC 67,8%
ETH 7,69%
XRP 4,34%
fetch.ai  (FET)
Fetch.AI (FET)
$0,06585832 5,2%
0,00034358 ETH 2,0%
498 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$22.388.044
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.344.659
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,06254307 / $0,06621108
Circulating Supply
339.919.132 / 1.152.997.575
FET
USD

Sàn giao dịch Fetch.AI

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0662 USDT
0.45% 21.039 $ 10.717 $
998.652 $
15078536,171 FET
29,85% Gần đây
2
0 $
0,00000652 BTC
0.61% 24.351 $ 18.646 $
841.957 $
12702567,454 FET
25,16% Gần đây
3
0 $
0,002425 BNB
0.98% 766 $ 7.742 $
35.574 $
541200,283 FET
1,06% Gần đây
4
0 $
0,0661 USDT
1.2% 1.977 $ 1.043 $
339.363 $
5132966,670 FET
10,15% Gần đây
5
0 $
0,06588 USDT
0.56% 8.090 $ 10.162 $
62.189 $
943861,557 FET
1,86% Gần đây
6
0 $
0,00000652 BTC
1.37% 2.325 $ 895 $
162.277 $
2448849,000 FET
4,85% Gần đây
7
0 $
0,00000647 BTC
7.6% 0 $ 182 $
81.679 $
1240986,206 FET
2,44% Gần đây
8
0 $
0,065702 USDT
0.32% 375 $ 285 $
37.636 $
572568,900 FET
1,12% Gần đây
9
0 $
0,0000064678 BTC
0.95% 664 $ 480 $
38.682 $
588301,500 FET
1,16% Gần đây
10
0 $
0,0003455 ETH
1.04% 945 $ 2.458 $
1.835 $
27720,567 FET
0,05% Gần đây
11
0 $
0,0000065 BTC
0.46% 426 $ 1.935 $
5.980 $
90491,051 FET
0,18% Gần đây
12
0 $
0,0003411277 ETH
1.97% 161 $ 254 $
39.308 $
601311,000 FET
1,17% Gần đây
13
0 $
2,0585 TWD
0.84% 93 $ 81 $
12.780 $
194827,100 FET
0,38% Gần đây
14
0 $
0,066329 USDT
2.19% 23 $ 44 $
21.003 $
316405,200 FET
0,63% Gần đây
15
0 $
0,4689 CNYT
2.13% 50 $ 56 $
12.693 $
192295,400 FET
0,38% Gần đây
16
0 $
0,0661 USDT
2.25% 56 $ 50 $
12.915 $
195348,100 FET
0,39% Gần đây
17
0 $
0,0648 USDT
1.82% 239 $ 115 $
1.331 $
20525,000 FET
0,04% khoảng 1 giờ trước
18
0 $
0,00000636 BTC
4.9% 0 $ 865 $
10 $
163,023 FET
0,00% khoảng 3 giờ trước
19
0 $
0,00000585 BTC
32.89% 18 $ 0 $
8.207 $
138044,453 FET
0,25% Gần đây
20
0 $
0,0658781 USDT
4.81% 0 $ 0 $
947 $
14376,700 FET
0,03% Gần đây
21
0 $
0,0000064 BTC
4.86% 0 $ 0 $
103 $
1577,494 FET
0,00% Gần đây
22
0 $
0,000006486 BTC
0.61% 7.259 $ 8.378 $
23.317 $
356620,000 FET
0,70% khoảng 3 giờ trước
23
0 $
0,00027108 ETH
15.41% 0 $ 0 $
26.500 $
510255,033 FET
0,79% Gần đây
24
HPX HPX
0 $
0,454 CNYT
20.0% 0 $ 0 $
170.991 $
2673368,616 FET
5,11% Gần đây
25
0 $
0,000006067 BTC
8.0% 0 $ 0 $
289 $
4730,800 FET
0,01% khoảng 3 giờ trước -
26
0 $
0,065728 USDT
2.0% - -
396.435 $
6028115,000 FET
11,85% Gần đây -
27
0 $
0,00000668 BTC
0.67% - -
3.900 $
57445,033 FET
0,12% Gần đây -
28
0 $
0,00030545 ETH
4.57% - -
3.101 $
52991,682 FET
0,09% Gần đây -
29
0 $
0,00034248 ETH
0.09% - -
2.271 $
34594,000 FET
0,07% Gần đây -
30
0 $
0,0687 USD
6.24% - -
3.450 $
50211,529 FET
0,10% Gần đây -
31
0 $
0,0662 USDT
94.44% - -
187 $
2828,886 FET
0,01% Gần đây -
32
0 $
0,00029253 ETH
15.41% 7 $ 0 $
0 $
0,000 FET
0,00% Gần đây -
33
0 $
0,00000585 BTC
32.89% 18 $ 0 $
0 $
0,000 FET
0,00% Gần đây -
34
0 $
0,0000045 BTC
99.11% - -
24 $
531,678 FET
0,00% Gần đây -
35
0 $
0,00000654 BTC
39.39% 0 $ 0 $
62 $
940,000 FET
khoảng 8 giờ trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale