👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
filecoin [iou]  (FIL)
Filecoin [IOU] (FIL)
$4,34 3.4%
0,00044970 BTC 3.9%
298 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$17.263.424
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$3,45 / $4,61
Cung lưu thông
? / ?
FIL
USD

Filecoin [IOU] (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-22 0,00043785 BTC N/A
2020-02-21 0,00049827 BTC 0,00043785 BTC
2020-02-20 0,00047546 BTC 0,00049827 BTC
2020-02-19 0,00044188 BTC 0,00047546 BTC
2020-02-18 0,00048898 BTC 0,00044188 BTC
2020-02-17 0,00051269 BTC 0,00048898 BTC
2020-02-16 0,00048851 BTC 0,00051269 BTC
2020-02-15 0,00050451 BTC 0,00048851 BTC
2020-02-14 0,00045200 BTC 0,00050451 BTC
2020-02-13 0,00046255 BTC 0,00045200 BTC
2020-02-12 0,00044426 BTC 0,00046255 BTC
2020-02-11 0,00047721 BTC 0,00044426 BTC
2020-02-10 0,00047366 BTC 0,00047721 BTC
2020-02-09 0,00047155 BTC 0,00047366 BTC
2020-02-08 0,00047854 BTC 0,00047155 BTC
2020-02-07 0,00047323 BTC 0,00047854 BTC
2020-02-06 0,00042828 BTC 0,00047323 BTC
2020-02-05 0,00043988 BTC 0,00042828 BTC
2020-02-04 0,00052080 BTC 0,00043988 BTC
2020-02-03 0,00044245 BTC 0,00052080 BTC
2020-02-02 0,00044760 BTC 0,00044245 BTC
2020-02-01 0,00047252 BTC 0,00044760 BTC
2020-01-31 0,00050005 BTC 0,00047252 BTC
2020-01-30 0,00054964 BTC 0,00050005 BTC
2020-01-29 0,00053365 BTC 0,00054964 BTC
2020-01-28 0,00054577 BTC 0,00053365 BTC
2020-01-27 0,00043258 BTC 0,00054577 BTC
2020-01-26 0,00064798 BTC 0,00043258 BTC
2020-01-25 0,00060783 BTC 0,00064798 BTC
2020-01-24 0,00062304 BTC 0,00060783 BTC
2020-01-23 0,00055108 BTC 0,00062304 BTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android