Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 191.871.413.130 $ -2,6%
Lưu lượng 24 giờ: 39.128.426.535 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,00%
XRP 4,89%
filecoin [iou]  (FIL)
Filecoin [IOU] (FIL)
$4,32 6,4%
0,00061291 BTC 9,6%
279 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$10.567.504
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$4,03 / $4,68
Cung lưu thông
? / ?
FIL
USD

Filecoin [IOU] (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-15 1,26 KD N/A
2019-12-14 1,22 KD 1,26 KD
2019-12-13 1,18 KD 1,22 KD
2019-12-12 1,27 KD 1,18 KD
2019-12-11 1,20 KD 1,27 KD
2019-12-10 1,18 KD 1,20 KD
2019-12-09 1,07 KD 1,18 KD
2019-12-08 1,09 KD 1,07 KD
2019-12-07 1,01 KD 1,09 KD
2019-12-06 1,04 KD 1,01 KD
2019-12-05 1,04 KD 1,04 KD
2019-12-04 1,12 KD 1,04 KD
2019-12-03 1,06 KD 1,12 KD
2019-12-02 1,08 KD 1,06 KD
2019-12-01 1,02 KD 1,08 KD
2019-11-30 1,03 KD 1,02 KD
2019-11-29 1,03 KD 1,03 KD
2019-11-28 1,05 KD 1,03 KD
2019-11-27 1,10 KD 1,05 KD
2019-11-26 1,16 KD 1,10 KD
2019-11-25 1,12 KD 1,16 KD
2019-11-24 1,19 KD 1,12 KD
2019-11-23 1,17 KD 1,19 KD
2019-11-22 1,19 KD 1,17 KD
2019-11-21 1,40 KD 1,19 KD
2019-11-20 1,20 KD 1,40 KD
2019-11-19 1,40 KD 1,20 KD
2019-11-18 1,42 KD 1,40 KD
2019-11-17 1,34 KD 1,42 KD
2019-11-16 1,23 KD 1,34 KD
2019-11-15 1,30 KD 1,23 KD