🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
fire token  (FIRE)
Fire Token (FIRE)
$0,00514340 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-23 23:44:35 UTC (khoảng 2 tháng trước)
17 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000
FIRE
USD

Fire Token BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android