Tiền ảo: 4977
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 284.127.819.411 $ -1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 60.552.464.026 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,95%
XRP 6,43%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 10.000.000.000
FIFA
BRL

First Internet Football Association - Brazil Real Biểu đồ (FIFA/BRL)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang BRL cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y