Tiền ảo: 5014
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 338.024.709.180 $ 2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 67.986.217.658 $
Ưu thế:
BTC 60,1%
ETH 9,78%
XRP 5,83%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this

First Internet Football Association - Chinese Yuan Biểu đồ (FIFA/CNY)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang CNY cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y