Tiền ảo: 4977
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 283.803.064.692 $ -1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 60.431.633.441 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,95%
XRP 6,43%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 10.000.000.000
FIFA
USD

First Internet Football Association (Nhà phát triển)

No Developer Repo