Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 289.485.677.229 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 54.028.709.513 $
Ưu thế:
BTC 57,2%
ETH 9,90%
XRP 6,29%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this

First Internet Football Association - Euro Biểu đồ (FIFA/EUR)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang EUR cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y