Tiền ảo: 5941
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.227.952.016 $ 0,4289%
Lưu lượng 24 giờ: 47.728.437.463 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,43%
XRP 5,66%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 người thích điều này

First Internet Football Association (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng