Tiền ảo: 6114
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.277.349.712 $ 0,44%
Lưu lượng 24 giờ: 52.045.030.027 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,42%
XRP 4,89%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 người thích điều này

First Internet Football Association (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng