Tiền ảo: 6156
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 194.737.801.214 $ -9,5%
Lưu lượng 24 giờ: 66.335.719.520 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,31%
XRP 5,18%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 người thích điều này

First Internet Football Association (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng