Tiền ảo: 6250
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.019.886.131 $ 0,82%
Lưu lượng 24 giờ: 34.808.238.463 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,03%
XRP 4,87%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 người thích điều này

First Internet Football Association (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng