Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 193.856.189.115 $ 0,79%
Lưu lượng 24 giờ: 37.523.298.092 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,02%
XRP 4,88%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 người thích điều này

First Internet Football Association (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng