Tiền ảo: 4956
Sàn giao dịch: 343
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.930.824.722 $ 0,80%
Lưu lượng 24 giờ: 58.729.924.752 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,99%
XRP 6,35%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 10.000.000.000
FIFA
HUF

First Internet Football Association - Hungarian Forint Biểu đồ (FIFA/HUF)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang HUF cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y