Tiền ảo: 4956
Sàn giao dịch: 343
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.963.528.370 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 58.796.280.020 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,0%
XRP 6,34%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 10.000.000.000
FIFA
MMK

First Internet Football Association - Burmese Kyat Biểu đồ (FIFA/MMK)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang MMK cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y