Tiền ảo: 5947
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 205.274.599.490 $ -8,1%
Lưu lượng 24 giờ: 47.563.063.127 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,46%
XRP 5,68%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 người thích điều này

Sàn giao dịch First Internet Football Association

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A