Tiền ảo: 4986
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.782.380.816 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 53.529.304.438 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 9,92%
XRP 6,37%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this

First Internet Football Association - Thai Baht Biểu đồ (FIFA/THB)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang THB cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y