Tiền ảo: 4975
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.297.239.502 $ -0,75%
Lưu lượng 24 giờ: 67.764.193.965 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,97%
XRP 6,50%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 10.000.000.000
FIFA
USD

First Internet Football Association (Tiện ích)

Widgets