Tiền ảo: 4653
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 244.761.451.235 $ -1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 53.113.934.168 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,8%
XRP 6,60%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 10.000.000.000
FIFA
USD

First Internet Football Association - US Dollar Biểu đồ (FIFA/USD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang USD cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y