Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 293.779.107.347 $ 1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 56.949.567.723 $
Ưu thế:
BTC 57,6%
ETH 9,87%
XRP 6,21%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this

First Internet Football Association - Venezuelan bolívar fuerte Biểu đồ (FIFA/VEF)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang VEF cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y