Tiền ảo: 5005
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 333.326.193.758 $ 3,2%
Lưu lượng 24 giờ: 61.661.044.363 $
Ưu thế:
BTC 59,2%
ETH 9,96%
XRP 6,03%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this

First Internet Football Association - Silver - Troy Ounce Biểu đồ (FIFA/XAG)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang XAG cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y