Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.338.577.262 $ 0,36%
Lưu lượng 24 giờ: 52.751.052.259 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 9,90%
XRP 6,33%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this

First Internet Football Association - Gold - Troy Ounce Biểu đồ (FIFA/XAU)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang XAU cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y