Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.888.306.067 $ 3,7%
Lưu lượng 24 giờ: 63.285.619.299 $
Ưu thế:
BTC 56,7%
ETH 10,1%
XRP 6,36%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 10.000.000.000
FIFA
XLM

First Internet Football Association - Lumens Biểu đồ (FIFA/XLM)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang XLM cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y