Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 295.038.318.921 $ 1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 57.054.113.717 $
Ưu thế:
BTC 57,6%
ETH 9,85%
XRP 6,22%
first internet football association  (FIFA)
First Internet Football Association (FIFA)
0 people like this

First Internet Football Association - XRP Biểu đồ (FIFA/XRP)

Tỷ lệ chuyển đổi từ First Internet Football Association sang XRP cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y