Rank #N/A
539 người thích điều này
flash  (FLASH)
Flash (FLASH)
$0,001879275715 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-17 11:45:08 UTC (khoảng 8 giờ trước)
539 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 900.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Flash BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-17 0,000000000000 μBTC 179,84 μBTC 0,04000000 μBTC N/A
2021-10-16 0,000000000000 μBTC 37,15 μBTC 0,03081007 μBTC 0,04000000 μBTC
2021-10-15 0,000000000000 μBTC 1.343,96 μBTC 0,04000000 μBTC 0,03081007 μBTC
2021-10-14 0,000000000000 μBTC 8.326,36 μBTC 0,04000000 μBTC 0,04000000 μBTC
2021-10-13 0,000000000000 μBTC 0,150000 μBTC 0,03000000 μBTC 0,04000000 μBTC
2021-10-12 0,000000000000 μBTC 2.266,21 μBTC 0,03000000 μBTC 0,03000000 μBTC
2021-10-11 0,000000000000 μBTC 25,24 μBTC 0,03902271 μBTC 0,03000000 μBTC
2021-10-10 0,000000000000 μBTC 12,72 μBTC 0,03000000 μBTC 0,03902271 μBTC
2021-10-09 0,000000000000 μBTC 18,98 μBTC 0,04190089 μBTC 0,03000000 μBTC
2021-10-08 0,000000000000 μBTC 4.045,02 μBTC 0,03997885 μBTC 0,04190089 μBTC
2021-10-07 0,000000000000 μBTC 1,60 μBTC 0,04000000 μBTC 0,03997885 μBTC
2021-10-06 0,000000000000 μBTC 71,88 μBTC 0,04000000 μBTC 0,04000000 μBTC
2021-10-05 0,000000000000 μBTC 185,00 μBTC 0,04000000 μBTC 0,04000000 μBTC
2021-10-04 0,000000000000 μBTC 18,60 μBTC 0,04000000 μBTC 0,04000000 μBTC
2021-10-03 0,000000000000 μBTC 639,98 μBTC 0,04000177 μBTC 0,04000000 μBTC
2021-10-02 0,000000000000 μBTC 9,76 μBTC 0,04000000 μBTC 0,04000177 μBTC
2021-10-01 0,000000000000 μBTC 7.443,53 μBTC 0,03999022 μBTC 0,04000000 μBTC
2021-09-30 0,000000000000 μBTC 2.080,67 μBTC 0,04981258 μBTC 0,03999022 μBTC
2021-09-29 0,000000000000 μBTC 1.291,75 μBTC 0,02008359 μBTC 0,04981258 μBTC
2021-09-28 0,000000000000 μBTC 954,04 μBTC 0,04956871 μBTC 0,02008359 μBTC
2021-09-27 0,000000000000 μBTC 9.795,60 μBTC 0,03000000 μBTC 0,04956871 μBTC
2021-09-26 0,000000000000 μBTC 165,66 μBTC 0,03000000 μBTC 0,03000000 μBTC
2021-09-25 0,000000000000 μBTC 10.856,25 μBTC 0,04000005 μBTC 0,03000000 μBTC
2021-09-24 0,000000000000 μBTC 0,440000 μBTC 0,04000000 μBTC 0,04000005 μBTC
2021-09-23 0,000000000000 μBTC 101,00 μBTC 0,051694 μBTC 0,04000000 μBTC
2021-09-22 0,000000000000 μBTC 369,48 μBTC 0,04984318 μBTC 0,051694 μBTC
2021-09-21 0,000000000000 μBTC 185,71 μBTC 0,04016892 μBTC 0,04984318 μBTC
2021-09-20 0,000000000000 μBTC 0,04552318 μBTC 0,04552318 μBTC 0,04016892 μBTC
2021-09-19 0,000000000000 μBTC 135,45 μBTC 0,054650 μBTC 0,04552318 μBTC
2021-09-18 0,000000000000 μBTC 91,47 μBTC 0,050674 μBTC 0,054650 μBTC
2021-09-17 0,000000000000 μBTC 138,13 μBTC 0,051671 μBTC 0,050674 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android