Rank #N/A
538 người thích điều này
flash  (FLASH)
Flash (FLASH)
$0,002584197206 8.4%
0,00000005 BTC 6.1%
538 người thích điều này
$0,001924881668
24H Range
$0,002594123751
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $10,45
Cung lưu thông ?
Total Supply 900.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Flash CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-18 0,000000000000 Fr. 4,05 Fr. 0,00224459 Fr. N/A
2021-09-17 0,000000000000 Fr. 6,11 Fr. 0,00228431 Fr. 0,00224459 Fr.
2021-09-16 0,000000000000 Fr. 3,80 Fr. 0,00221723 Fr. 0,00228431 Fr.
2021-09-15 0,000000000000 Fr. 0,166522 Fr. 0,00185535 Fr. 0,00221723 Fr.
2021-09-14 0,000000000000 Fr. 606,76 Fr. 0,00249759 Fr. 0,00185535 Fr.
2021-09-13 0,000000000000 Fr. 43,37 Fr. 0,00167061 Fr. 0,00249759 Fr.
2021-09-12 0,000000000000 Fr. 2,45 Fr. 0,00207836 Fr. 0,00167061 Fr.
2021-09-11 0,000000000000 Fr. 149,02 Fr. 0,00204351 Fr. 0,00207836 Fr.
2021-09-10 0,000000000000 Fr. 40,05 Fr. 0,00171172 Fr. 0,00204351 Fr.
2021-09-09 0,000000000000 Fr. 21,76 Fr. 0,00171934 Fr. 0,00171172 Fr.
2021-09-08 0,000000000000 Fr. 228,81 Fr. 0,00259037 Fr. 0,00171934 Fr.
2021-09-07 0,000000000000 Fr. 48,10 Fr. 0,00192264 Fr. 0,00259037 Fr.
2021-09-06 0,000000000000 Fr. 148,50 Fr. 0,00229662 Fr. 0,00192264 Fr.
2021-09-05 0,000000000000 Fr. 44,39 Fr. 0,00228207 Fr. 0,00229662 Fr.
2021-09-04 0,000000000000 Fr. 0,165540 Fr. 0,00291152 Fr. 0,00228207 Fr.
2021-09-03 0,000000000000 Fr. 0,125688 Fr. 0,00273318 Fr. 0,00291152 Fr.
2021-09-02 0,000000000000 Fr. 35,15 Fr. 0,00267293 Fr. 0,00273318 Fr.
2021-09-01 0,000000000000 Fr. 253,72 Fr. 0,00259714 Fr. 0,00267293 Fr.
2021-08-31 0,000000000000 Fr. 224,38 Fr. 0,00306661 Fr. 0,00259714 Fr.
2021-08-30 0,000000000000 Fr. 4,18 Fr. 0,00238928 Fr. 0,00306661 Fr.
2021-08-29 0,000000000000 Fr. 3,06 Fr. 0,00225760 Fr. 0,00238928 Fr.
2021-08-28 0,000000000000 Fr. 34,98 Fr. 0,00223230 Fr. 0,00225760 Fr.
2021-08-27 0,000000000000 Fr. 151,75 Fr. 0,00173336 Fr. 0,00223230 Fr.
2021-08-26 0,000000000000 Fr. 90,61 Fr. 0,00224225 Fr. 0,00173336 Fr.
2021-08-25 0,000000000000 Fr. 51,09 Fr. 0,00308220 Fr. 0,00224225 Fr.
2021-08-24 0,000000000000 Fr. 217,36 Fr. 0,00226700 Fr. 0,00308220 Fr.
2021-08-23 0,000000000000 Fr. 64,30 Fr. 0,00316937 Fr. 0,00226700 Fr.
2021-08-22 0,000000000000 Fr. 3,14 Fr. 0,00226510 Fr. 0,00316937 Fr.
2021-08-21 0,000000000000 Fr. 1,02 Fr. 0,00264704 Fr. 0,00226510 Fr.
2021-08-20 0,000000000000 Fr. 2,58 Fr. 0,00299679 Fr. 0,00264704 Fr.
2021-08-19 0,000000000000 Fr. 4,43 Fr. 0,00288329 Fr. 0,00299679 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android