Rank #N/A
538 người thích điều này
flash  (FLASH)
Flash (FLASH)
$0,002174061511 2.7%
0,00000005 BTC 3.4%
538 người thích điều này
$0,001704816824
24H Range
$0,002178044624
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $16,01
Cung lưu thông ?
Total Supply 900.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Flash CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-22 0,000000000000 CLP$ 12.211,79 CLP$ 1,65 CLP$ N/A
2021-09-21 0,000000000000 CLP$ 6.335,29 CLP$ 1,37 CLP$ 1,65 CLP$
2021-09-20 0,000000000000 CLP$ 1,70 CLP$ 1,70 CLP$ 1,37 CLP$
2021-09-19 0,000000000000 CLP$ 5.103,94 CLP$ 2,06 CLP$ 1,70 CLP$
2021-09-18 0,000000000000 CLP$ 3.409,74 CLP$ 1,89 CLP$ 2,06 CLP$
2021-09-17 0,000000000000 CLP$ 5.157,27 CLP$ 1,93 CLP$ 1,89 CLP$
2021-09-16 0,000000000000 CLP$ 3.221,33 CLP$ 1,88 CLP$ 1,93 CLP$
2021-09-15 0,000000000000 CLP$ 141,91 CLP$ 1,58 CLP$ 1,88 CLP$
2021-09-14 0,000000000000 CLP$ 516.270 CLP$ 2,13 CLP$ 1,58 CLP$
2021-09-13 0,000000000000 CLP$ 37.329 CLP$ 1,44 CLP$ 2,13 CLP$
2021-09-12 0,000000000000 CLP$ 2.101,31 CLP$ 1,79 CLP$ 1,44 CLP$
2021-09-11 0,000000000000 CLP$ 128.019 CLP$ 1,76 CLP$ 1,79 CLP$
2021-09-10 0,000000000000 CLP$ 34.604 CLP$ 1,48 CLP$ 1,76 CLP$
2021-09-09 0,000000000000 CLP$ 18.621,15 CLP$ 1,47 CLP$ 1,48 CLP$
2021-09-08 0,000000000000 CLP$ 193.931 CLP$ 2,20 CLP$ 1,47 CLP$
2021-09-07 0,000000000000 CLP$ 40.506 CLP$ 1,62 CLP$ 2,20 CLP$
2021-09-06 0,000000000000 CLP$ 124.654 CLP$ 1,93 CLP$ 1,62 CLP$
2021-09-05 0,000000000000 CLP$ 37.264 CLP$ 1,92 CLP$ 1,93 CLP$
2021-09-04 0,000000000000 CLP$ 139,09 CLP$ 2,45 CLP$ 1,92 CLP$
2021-09-03 0,000000000000 CLP$ 105,05 CLP$ 2,28 CLP$ 2,45 CLP$
2021-09-02 0,000000000000 CLP$ 29.625 CLP$ 2,25 CLP$ 2,28 CLP$
2021-09-01 0,000000000000 CLP$ 215.081 CLP$ 2,20 CLP$ 2,25 CLP$
2021-08-31 0,000000000000 CLP$ 191.526 CLP$ 2,62 CLP$ 2,20 CLP$
2021-08-30 0,000000000000 CLP$ 3.592,47 CLP$ 2,05 CLP$ 2,62 CLP$
2021-08-29 0,000000000000 CLP$ 2.632,80 CLP$ 1,94 CLP$ 2,05 CLP$
2021-08-28 0,000000000000 CLP$ 30.049 CLP$ 1,92 CLP$ 1,94 CLP$
2021-08-27 0,000000000000 CLP$ 130.112 CLP$ 1,49 CLP$ 1,92 CLP$
2021-08-26 0,000000000000 CLP$ 77.741 CLP$ 1,92 CLP$ 1,49 CLP$
2021-08-25 0,000000000000 CLP$ 43.810 CLP$ 2,64 CLP$ 1,92 CLP$
2021-08-24 0,000000000000 CLP$ 186.865 CLP$ 1,95 CLP$ 2,64 CLP$
2021-08-23 0,000000000000 CLP$ 55.125 CLP$ 2,72 CLP$ 1,95 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android