Rank #N/A
538 người thích điều này
flash  (FLASH)
Flash (FLASH)
$0,002252192075 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-09-22 18:07:43 UTC (khoảng 13 giờ trước)
538 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Total Supply 900.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Flash IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-23 0,000000000000 Rp 62.529 Rp 32,00 Rp N/A
2021-09-22 0,000000000000 Rp 221.132 Rp 29,83 Rp 32,00 Rp
2021-09-21 0,000000000000 Rp 114.677 Rp 24,80 Rp 29,83 Rp
2021-09-20 0,000000000000 Rp 30,94 Rp 30,94 Rp 24,80 Rp
2021-09-19 0,000000000000 Rp 92.796 Rp 37,44 Rp 30,94 Rp
2021-09-18 0,000000000000 Rp 61.988 Rp 34,34 Rp 37,44 Rp
2021-09-17 0,000000000000 Rp 93.809 Rp 35,09 Rp 34,34 Rp
2021-09-16 0,000000000000 Rp 58.870 Rp 34,31 Rp 35,09 Rp
2021-09-15 0,000000000000 Rp 2.580,09 Rp 28,75 Rp 34,31 Rp
2021-09-14 0,000000000000 Rp 9.376.024 Rp 38,59 Rp 28,75 Rp
2021-09-13 0,000000000000 Rp 673.226 Rp 25,93 Rp 38,59 Rp
2021-09-12 0,000000000000 Rp 37.999 Rp 32,29 Rp 25,93 Rp
2021-09-11 0,000000000000 Rp 2.315.051 Rp 31,75 Rp 32,29 Rp
2021-09-10 0,000000000000 Rp 623.146 Rp 26,63 Rp 31,75 Rp
2021-09-09 0,000000000000 Rp 336.953 Rp 26,62 Rp 26,63 Rp
2021-09-08 0,000000000000 Rp 3.542.784 Rp 40,11 Rp 26,62 Rp
2021-09-07 0,000000000000 Rp 748.110 Rp 29,91 Rp 40,11 Rp
2021-09-06 0,000000000000 Rp 2.316.030 Rp 35,82 Rp 29,91 Rp
2021-09-05 0,000000000000 Rp 692.350 Rp 35,60 Rp 35,82 Rp
2021-09-04 0,000000000000 Rp 2.583,77 Rp 45,44 Rp 35,60 Rp
2021-09-03 0,000000000000 Rp 1.955,97 Rp 42,53 Rp 45,44 Rp
2021-09-02 0,000000000000 Rp 548.038 Rp 41,68 Rp 42,53 Rp
2021-09-01 0,000000000000 Rp 3.942.161 Rp 40,35 Rp 41,68 Rp
2021-08-31 0,000000000000 Rp 3.505.825 Rp 47,91 Rp 40,35 Rp
2021-08-30 0,000000000000 Rp 65.699 Rp 37,52 Rp 47,91 Rp
2021-08-29 0,000000000000 Rp 48.149 Rp 35,47 Rp 37,52 Rp
2021-08-28 0,000000000000 Rp 549.533 Rp 35,07 Rp 35,47 Rp
2021-08-27 0,000000000000 Rp 2.389.043 Rp 27,29 Rp 35,07 Rp
2021-08-26 0,000000000000 Rp 1.429.256 Rp 35,37 Rp 27,29 Rp
2021-08-25 0,000000000000 Rp 806.516 Rp 48,66 Rp 35,37 Rp
2021-08-24 0,000000000000 Rp 3.429.327 Rp 35,77 Rp 48,66 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android