Rank #N/A
539 người thích điều này
flash  (FLASH)
Flash (FLASH)
$0,001879275715 -23.2%
0,00000003 BTC -24.1%
539 người thích điều này
$0,001849444109
24H Range
$0,002447835721
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $0,457868
Cung lưu thông ?
Tổng cung 900.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Flash LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-17 0,000000000000 LINK 0,40157048 LINK 0,00008932 LINK N/A
2021-10-16 0,000000000000 LINK 0,08476484 LINK 0,00007030 LINK 0,00008932 LINK
2021-10-15 0,000000000000 LINK 2,905648 LINK 0,00008648 LINK 0,00007030 LINK
2021-10-14 0,000000000000 LINK 18,804600 LINK 0,00009034 LINK 0,00008648 LINK
2021-10-13 0,000000000000 LINK 0,00034871 LINK 0,00006974 LINK 0,00009034 LINK
2021-10-12 0,000000000000 LINK 5,171554 LINK 0,00006846 LINK 0,00006974 LINK
2021-10-11 0,000000000000 LINK 0,05250046 LINK 0,00008116 LINK 0,00006846 LINK
2021-10-10 0,000000000000 LINK 0,02531221 LINK 0,00005970 LINK 0,00008116 LINK
2021-10-09 0,000000000000 LINK 0,03895606 LINK 0,00008601 LINK 0,00005970 LINK
2021-10-08 0,000000000000 LINK 8,039018 LINK 0,00007945 LINK 0,00008601 LINK
2021-10-07 0,000000000000 LINK 0,00320438 LINK 0,00008011 LINK 0,00007945 LINK
2021-10-06 0,000000000000 LINK 0,13625576 LINK 0,00007582 LINK 0,00008011 LINK
2021-10-05 0,000000000000 LINK 0,33745612 LINK 0,00007296 LINK 0,00007582 LINK
2021-10-04 0,000000000000 LINK 0,03250821 LINK 0,00006991 LINK 0,00007296 LINK
2021-10-03 0,000000000000 LINK 1,115596 LINK 0,00006973 LINK 0,00006991 LINK
2021-10-02 0,000000000000 LINK 0,01769211 LINK 0,00007251 LINK 0,00006973 LINK
2021-10-01 0,000000000000 LINK 13,750318 LINK 0,00007387 LINK 0,00007251 LINK
2021-09-30 0,000000000000 LINK 3,818709 LINK 0,00009142 LINK 0,00007387 LINK
2021-09-29 0,000000000000 LINK 2,395944 LINK 0,00003725 LINK 0,00009142 LINK
2021-09-28 0,000000000000 LINK 1,744332 LINK 0,00009063 LINK 0,00003725 LINK
2021-09-27 0,000000000000 LINK 17,104886 LINK 0,00005239 LINK 0,00009063 LINK
2021-09-26 0,000000000000 LINK 0,29086214 LINK 0,00005267 LINK 0,00005239 LINK
2021-09-25 0,000000000000 LINK 19,926704 LINK 0,00007342 LINK 0,00005267 LINK
2021-09-24 0,000000000000 LINK 0,00079664 LINK 0,00007242 LINK 0,00007342 LINK
2021-09-23 0,000000000000 LINK 0,18300471 LINK 0,00009367 LINK 0,00007242 LINK
2021-09-22 0,000000000000 LINK 0,68620388 LINK 0,00009257 LINK 0,00009367 LINK
2021-09-21 0,000000000000 LINK 0,33870405 LINK 0,00007326 LINK 0,00009257 LINK
2021-09-20 0,000000000000 LINK 0,00007782 LINK 0,00007782 LINK 0,00007326 LINK
2021-09-19 0,000000000000 LINK 0,23227567 LINK 0,00009372 LINK 0,00007782 LINK
2021-09-18 0,000000000000 LINK 0,15392496 LINK 0,00008527 LINK 0,00009372 LINK
2021-09-17 0,000000000000 LINK 0,22121723 LINK 0,00008275 LINK 0,00008527 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android