Rank #N/A
539 người thích điều này
flash  (FLASH)
Flash (FLASH)
$0,001879275715 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-17 11:45:08 UTC (khoảng 8 giờ trước)
539 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 900.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Flash SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-17 0,000000000000 sats 17.984,00 sats 4,00 sats N/A
2021-10-16 0,000000000000 sats 3.714,83 sats 3,08 sats 4,00 sats
2021-10-15 0,000000000000 sats 134.396 sats 4,00 sats 3,08 sats
2021-10-14 0,000000000000 sats 832.636 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-10-13 0,000000000000 sats 15,00 sats 3,00 sats 4,00 sats
2021-10-12 0,000000000000 sats 226.621 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-10-11 0,000000000000 sats 2.524,21 sats 3,90 sats 3,00 sats
2021-10-10 0,000000000000 sats 1.272,00 sats 3,00 sats 3,90 sats
2021-10-09 0,000000000000 sats 1.897,74 sats 4,19 sats 3,00 sats
2021-10-08 0,000000000000 sats 404.502 sats 4,00 sats 4,19 sats
2021-10-07 0,000000000000 sats 160,00 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-10-06 0,000000000000 sats 7.188,00 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-10-05 0,000000000000 sats 18.500,00 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-10-04 0,000000000000 sats 1.860,00 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-10-03 0,000000000000 sats 63.998 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-10-02 0,000000000000 sats 976,00 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-10-01 0,000000000000 sats 744.353 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-09-30 0,000000000000 sats 208.067 sats 4,98 sats 4,00 sats
2021-09-29 0,000000000000 sats 129.175 sats 2,01 sats 4,98 sats
2021-09-28 0,000000000000 sats 95.404 sats 4,96 sats 2,01 sats
2021-09-27 0,000000000000 sats 979.560 sats 3,00 sats 4,96 sats
2021-09-26 0,000000000000 sats 16.566,00 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-09-25 0,000000000000 sats 1.085.625 sats 4,00 sats 3,00 sats
2021-09-24 0,000000000000 sats 44,00 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-09-23 0,000000000000 sats 10.099,73 sats 5,17 sats 4,00 sats
2021-09-22 0,000000000000 sats 36.948 sats 4,98 sats 5,17 sats
2021-09-21 0,000000000000 sats 18.571,42 sats 4,02 sats 4,98 sats
2021-09-20 0,000000000000 sats 4,55 sats 4,55 sats 4,02 sats
2021-09-19 0,000000000000 sats 13.544,69 sats 5,47 sats 4,55 sats
2021-09-18 0,000000000000 sats 9.147,31 sats 5,07 sats 5,47 sats
2021-09-17 0,000000000000 sats 13.812,71 sats 5,17 sats 5,07 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android